Bruiklenen

Bruiklenen

Bruikleen aanvragen bij het Amsterdam Museum

Algemeen
Het Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de gehele stadscollectie en werkt graag mee aan tentoonstellingen van andere (museale) instellingen en organisaties door het in bruikleen geven van objecten uit de collectie. Op jaarbasis leent het museum honderden werken uit aan nationale en internationale instellingen.

Om de bruikleenprocedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u onderstaande informatie te lezen en bij uw aanvraag op te volgen.

Aanvragen van een bruikleen
Bruikleenaanvragen dienen tenminste zes maanden voor de begindatum van het bruikleen te worden gericht aan:

Amsterdam Museum
Ter attentie van Mw J. Kiers, directeur
Nieuwezijds Voorburgwal 359,
1012 RM Amsterdam
Of mailadres: info@amsterdammuseum.nl

De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Titel tentoonstelling of presentatie
 • Begin- en einddatum van de tentoonstelling of presentatie
 • Korte motivatie
 • Naam en adres van de instelling die het bruikleen aanvraagt
 • Locatie waar de tentoonstelling of presentatie wordt gehouden (inclusief eventuele samenwerkingspartners)
 • Objectgegevens van de aan te vragen werken: inventarisnummer, kunstenaar, titel, jaartal. Deze gegevens zijn te vinden in de Collectie Online: https://collectie.amsterdammuseum.nl.  

Als bijlage verzoeken wij u een recent faciliteitenrapport mee te sturen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met registrar@amsterdammuseum.nl.

Kosten van een bruikleen

Aan een bruikleen zijn de volgende kosten verbonden:

Voor museale instellingen

 • Alle out of pocketkosten voortvloeiend uit de bruikleen zijn voor rekening van bruikleennemer. Bijvoorbeeld: Het opstellen van conditierapportage bij vertrek en terugkomst bruikleen op basis van daadwerkelijke kosten (ca. €125,00 per object); Indien personeel Amsterdam Museum niet beschikbaar is om de bruikleen te verzorgen zal extra personeel ingehuurd worden – dit in overleg;
 • Eventuele conservering en restauraties: kosten in overleg;
 • Premie verzekering: af te sluiten door bruikleennemer;
 • Verpakking en transport;
 • Begeleiding transport en inrichting door koerier;
 • binnen Nederland: reiskosten;
 • buiten Nederland: reiskosten, hotel en per diem;
 • Voor langdurige bruiklenen kunnen afwijkende kosten gelden;

Voor niet-museale instellingen
Voor niet museale instellingen wordt per aanvraag bekeken wat de voorwaarden en kosten zullen zijn

De bruikleenvoorwaarden kunt u hier in een PDF downloaden

Meld je aan voor de Nieuwsbrief