NT2 Groepen - Stad en Taal

Nederlands voor anderstaligen in Amsterdam

Bij het Amsterdam Museum speelt inclusiviteit een grote rol. Dat betekent dat wij ook aandacht hebben voor anderstaligen die bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal. Nederlandse les gaat echter over meer dan alleen het leren van een taal. Verdieping in de Nederlandse geschiedenis en de kunst en cultuur helpt mensen om zich echt thuis te gaan voelen in de stad.

Onder de naam Stad en Taal bieden verschillende Amsterdamse musea een educatief programma aan dat speciaal is ontwikkeld voor cursisten Nederlands als tweede taal (NT2). De musea die hieraan meedoen zijn Amsterdam Museum, Foam, Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Tropenmuseum en Verzetsmuseum.

Stad en Taal biedt een kennismaking met kunst, cultuur en geschiedenis, waarbij taalverwerving en cultuurparticipatie gestimuleerd worden. Tijdens de programma’s van Stad en Taal werken de NT2 leerlingen op een actieve en leuke manier aan vergroting van hun Nederlands taalniveau. Ze verdiepen zich in historische en hedendaagse objecten en wisselen meningen en verhalen uit. Binnen alle onderdelen van Stad en Taal staan interactie en dialoog centraal. Voor elk taalniveau is er een programma opgesteld. Cursisten worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het gesprek en hun ervaringen en verhalen te delen.

Voor wie is Stad en Taal?
Stad en Taal biedt programma’s voor deelnemers aan inburgeringstrajecten, cursisten Nederlands als tweede taal, cursisten alfabetisering, Taal en Ouderbetrokkenheidgroepen, Internationale Schakelklassen en deelnemers aan empowerment trainingen.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief